వెండి తెర నవ్వుల రేడు చార్లీ చాప్లిన్

వెండి తెర నవ్వుల రేడు చార్లీ చాప్లిన్

April 16, 2022

తను నటించిన చిత్రాల ద్వారా ప్రపంచాన్నంతటినీ నవ్వించి విశ్వవిఖ్యాతి గాంచిన నవ్వుల రేరాజు ఛార్లెస్ స్పెన్సర్ చాప్లిన్. బ్రిటన్లో పుట్టి; అమెరికాలో చలనచిత్రాలు నిర్మించి; చివరికి కమ్యూనిస్ట్ గా ముద్రపడి అమెరికా నుండి వెలివేయబడిన చాప్లిన్ కి బెర్లిన్ లో ప్రపంచ శాంతి బహుమతి దక్కింది. ఏప్రిల్ 16 చాప్లిన్ జయంతి సందర్భంగా చాప్లిన్ గురించి మీకోసం…. ఛార్లెస్…