విశాఖలో శ్రీనివాసరావు ‘ఒన్మేన్ షో’

విశాఖలో శ్రీనివాసరావు ‘ఒన్మేన్ షో’

April 18, 2022

దుబాయ్ కి చెందిన ఆర్ట్స్ and క్రాఫ్ట్స్ వారు ఆన్లైన్ తరహాలో లార్డ్ హనుమాన్ కి సంభందించి “సంకటమోచన్“అనే ప్రత్యేక మైన అంశముపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన పెయింటింగ్ competition”లో విశాఖ నగరానికి చెందిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు కనుమూరి శ్రీనివాసరావుకు award రావటం జరిగింది. విశాఖపట్నం, Dys ఆర్ట్ గ్యాలరీలో ఏప్రిల్ 17వ తేదీన విశాఖ నగరానికి చెందిన…