పురస్కారం కోసం ఆహ్వానం

పురస్కారం కోసం ఆహ్వానం

November 15, 2020

గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి డా. పట్టాభి కళాపీరము సౌజన్యంతో శ్రీ మక్కెన రామసుబ్బయ్య స్మారక కమిటీ వివిధ పురస్కారాలు ప్రకటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.. – కరోనా కారణంగా డా. పట్టాభి అవార్డ్స్ రద్దు కాబడినాయి…కానీ1) శ్రీ మక్కెన రామసుబ్బయ్య స్మారక కధా పురస్కారం2) ఆచార్య నెల్లుట్ల స్మారక కవితా పురస్కారం3) డా కె. వి. రావు స్మారక…