జోరుమీదున్న – జాతి రత్నాలు

జోరుమీదున్న – జాతి రత్నాలు

March 24, 2021

నవ్వించడం అంత వీజీ కాదు. నవ్వించడంకోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో లాజిక్కులు వెదకనవసరం లేదు. కమెడియన్ చొక్కా చించుకున్నా, రకరకాల విన్యాసాలు చేసినా అవన్నీ నవ్వించడం కోసమే తప్ప. లాజిట్లు వెదుక్కునేవాళ్ళకోసం కాదు.ఇదంతా ఎందుకు చెప్పడం అంటే ఈ వారం విడుదలైన జాతిరత్నాలు సినిమా అలాంటి వ్యవహారమే. లాజిట్లు అన్నవి కనిపించవు. కానీ కామెడీ మ్యాజిక్ మాత్రం చేసేస్తుంది. స్క్రిప్ట్…