మానవతా విలువలకు అద్దం పట్టిన ‘జీవితం పేరు’

మానవతా విలువలకు అద్దం పట్టిన ‘జీవితం పేరు’

December 13, 2022

ఎస్. కాసింబి గారి కలం నుండి జాలువారిన “జీవితం పేరు…” కవితా సంపుటి మానవీయ విలువలకు అద్ధం పట్టింది. ఇందులోని కవితలన్నీ కూడా మాతృత్వపు ప్రేమ, అమ్మాయిల ప్రేమైక జీవన సందేశం, పర్యావరణం, కరోనా వేత్తలు, నేటి యువతరం, సైనికుల సేవ, వలస కార్మికుల వెతలు, ఇంకా తెలుగు భాష పై ఉన్న మమకారాన్నంతా రంగరించి మరీ ఈ…