‘కళావాహిని’ కాన్వాస్ విన్యాసం

‘కళావాహిని’ కాన్వాస్ విన్యాసం

June 21, 2022

(జె.బి.ఆర్. ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజీ, హైదరాబాద్ లో 15 మంది చిత్రకారులతో వర్క్ షాప్) కుంచె పట్టిన చిత్రకారుడు తన మనసులోనున్న భావాలకు కాన్వాసుపై అంచెలంచెలుగా చిత్రరూపాన్ని కల్పిస్తుంటే …చూపరులకు కలిగే అనుభూతికి…ఆనందాశ్చర్యాలకు అవధులుండవు… మరి అలాంటి పదిహేను మంది మేటి చిత్రకారులు ఒకే వేదికమీద చేసే వర్ణ విన్యాసాన్ని ఊహించుకుంటే…అందుకే ఈ కార్యక్రమానికి ‘కళావాహిని’ (Battalion of Arts)…