యూటూబ్లో తెలుగు టాక్ షో లలో ఆయనే టాప్

యూటూబ్లో తెలుగు టాక్ షో లలో ఆయనే టాప్

November 22, 2020

ఆయన గాయకుడు అయి ఉంటే మరో బాల సుబ్రహ్మణ్యం అయి ఉండేవారేమో. గాంధర్వ గాత్రం.. సినిమా దర్శకుడు అయితే మరో రాజమౌళి అయి ఉండేవారేమో. అత్యద్భుత కథనం…హీరోలకి డబ్బింగ్ చెప్తే ఉత్తమ గాత్రధారిగా నందులు అందుకునేవారేమో. సిరివెన్నెలలా కలం పట్టుకుని ఉంటే అచ్చ తెలుగు పాటలకి ప్రాణం పోసి ఉండేవారేమో. నవలలు రాసి ఉంటే యండమూరిని మించిపోయేవారేమో. తెలుగు…