“జయహో భారతీయం” లోగో డిజైన్ పోటీ

“జయహో భారతీయం” లోగో డిజైన్ పోటీ

February 16, 2022

“జయహో భారతీయం” ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక, సాహిత్య,క్రీడా, విద్యా,వైద్య, ఆరోగ్య, వ్యవసాయ, పర్యాటక, సేవా తదితర అంశాలకు సంబందించిన రంగాలలో ఈవెంట్స్ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సేవా సంస్థ. 2018 లో రిజిస్టర్ అయినప్పటికీ గత 10 ఏళ్లుగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వస్తుంది. వివిధ రంగాలకు చెందిన దాదాపు 150 కార్యక్రమాలు పైగా నిర్వహించిన ఘనత. ఈసంస్థ రిజిస్ట్రేషన్…