సైన్సుతోనే మానవ ప్రగతి

సైన్సుతోనే మానవ ప్రగతి

March 2, 2021

ఆధునిక జీవన విధానం పూర్తిగా సైన్సుతోనే ముడిపడి ఉందని, శాస్త్రీయ విద్య, నేర్పరితనం, నైపుణ్యం అభివృద్ధి చేసుకుంటేనే భవిష్యత్తు ఉంటుందని గోరా సైన్సు సెంటర్ డైరెక్టర్ జి. నియంత జాతీయ సైన్సు దినోత్సవం(28-02-21) సందర్భంగా విజయవాడ, నాస్తిక కేంద్రంలో జరిగిన సభలో పేర్కొన్నారు. ఈ సంద్భంగా డాక్టర్ సమరం “హిస్టరీ ఆఫ్ సైన్సు ఫోటో ఎగ్జిబిషన్”ను ప్రారంభించారు. ప్రతి…