“ఫ్రీలాన్స్” పొలిటికల్ కార్టూనిస్టుగా పాతికేళ్ళు

“ఫ్రీలాన్స్” పొలిటికల్ కార్టూనిస్టుగా పాతికేళ్ళు

March 20, 2023

( కార్టూనిస్టు హరి అనుభవాలు: 1 ) రోజూ లాగే ఆ రోజు కూడా రోజంతా రక రకాల పనుల్లో వున్నాను, ఇంటికి చేరి సాయంత్రం రెండు పొలిటికల్ కార్టూన్లు వేసి (దాదాపు మూడు గంటల సమయం పడుతుంది) పత్రికలకు పంపించేసరికి మెల్లగా తొమ్మిదయ్యింది. మా అమ్మాయితో కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే నా చిన్న కీ పాడ్ ఫోన్ కి…