సేవా కేరాఫ్ రోటరీ… గవర్నర్ సతీష్ బాబు

సేవా కేరాఫ్ రోటరీ… గవర్నర్ సతీష్ బాబు

July 19, 2021

రోటరీ 3020 గవర్నర్ గా ప్రశంసలు అందుకున్న ముత్తవరపు సతీష్ బాబు. ఒక చిన్నారి గుండె పదిలంగా పనిచేస్తోంది. సరస్వతి నిలయాల్లో విద్యార్థులకు తాగునీరు వచ్చింది. ఒక “కుట్టు మిషన్” మహిళలకు స్వయం ఉపాధిని ఇచ్చింది. వీటన్నింటి వెనుక ఉన్న హస్తం ‘రోటరీ ఇంటర్నేషనల్. కృష్ణా జిల్లా నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు ఉన్న ఆరు జిల్లాలు రోటరీ 3020…