నిత్య సత్యాల చిత్ర దర్శకుడు – సత్యజిత్ రే

నిత్య సత్యాల చిత్ర దర్శకుడు – సత్యజిత్ రే

May 2, 2023

దృశ్య శ్రవణ స్థిత ప్రజ్ఞుడు, భారతీయ సమాంతర చిత్రాల దిగ్దర్శకుడు, ఇండియన్ సినిమాను ఇంటర్నేషనల్ గా ఎన్నో ఎత్తులకు చేర్చిన సత్యజిత్ రే గారి జన్మదిన వ్యాసం. దృశ్య శ్రవణ స్థితప్రజ్ఞుడు సత్యజిత్ రే శతజయంతి సంవత్సరంలో ప్రపంచమంతా ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బెంగాల్లోనయితే మరీ ఎక్కువ. సత్యజిత్ రే ఫిలిం ఇన్స్టిట్యుట్ లో ఆయన విగ్రహావిష్కరణ చేసారు….