ఆలోచన రేకెత్తిస్తున్న ‘చిత్రకళా’ ద్వయం

ఆలోచన రేకెత్తిస్తున్న ‘చిత్రకళా’ ద్వయం

October 18, 2021

సుపరిచిత సమకాలీన చిత్రకళాకారులు ఆకుల రఘు, అక్కిరాజు రమణ. ఈ జంట చిత్రకారులు తాము రూపొందించిన చిత్రకళాఖండాల ప్రదర్శనను హైదరాబాద్ లో అక్టోబరు 8 నుండి 12వ తేదీ వరకు హైదరాబాద్, చిత్రమయి స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో నిర్వహించారు. ‘ప్రకృతి రేఖలు (Strokes of Nature)’ శీర్షికతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ చిత్రకళా ప్రదర్శన కదరి ఆర్ట్ గ్యాలరీ…