‘తానా’ నెల నెలా తెలుగు వెలుగు

‘తానా’ నెల నెలా తెలుగు వెలుగు

February 17, 2022

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో నెల నెలా తెలుగు వెలుగు కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి సోమవరం 21, 2022 న జరుగనుంది.ఈ అంతర్జాతీయ దృశ్య సమావేశానికి మిజోరాం రాష్ట్ర గవర్నర్ కంభంపాటి హరిబాబు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనననున్నారు.