ఉత్తమ పాత్రికేయ శిరోమణి పురస్కారాలు

ఉత్తమ పాత్రికేయ శిరోమణి పురస్కారాలు

April 10, 2021

(హైదరాబాద్ రవీంద్రభారతి లో ఉగాది ఉత్తమ పాత్రికేయ శిరోమణి పురస్కారాలు ప్రదానం)జర్నలిజం లో ఇప్పుడు విలువలు లేవు! ఉన్నత ప్రమాణాలు లేవు! జర్నలిజం ఒక వ్యాపారం! ఎవరి ఎజెండా వారిదే! ఎవరి పార్టీ కి వారు డప్పు కొట్టుకోవడమే! యాజమాన్యాలకు ఇష్టమైన జెండా లు మోయాల్సిందే! బాకాలు ఊదాల్సిందే! జర్నలిస్టులు ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పట్టాల్సిన దుస్థితి!…