కార్టూన్ గీస్తే కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది-‘వందన శ్రీనివాస్’

కార్టూన్ గీస్తే కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది-‘వందన శ్రీనివాస్’

September 24, 2020

‘వందన శ్రీనివాస్’ పేరిట కార్టూన్లు వేస్తోన్న నా పూర్తి పేరు ‘కర్రి శ్రీనివాస్’ అంతస్థులూ, ఐశ్వర్యాలూ అందివ్వకపోయినా ఉ న్నంతలో భార్యకి సముచిత స్థానం ఇచ్చినట్టువుందని నా పేరుకి ముందు ఆమె పేరు వుంచానంతే.23 జులై 1966న కర్రి భీమలింగాచారి, సరస్వతి దంపతులకు మూడో సంతానంగా పుట్టిన నా చదువు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం నుంచి డిగ్రీ వరకు శ్రీకాకుళం…