శిష్యకోటికి ‘జీవనరేఖ’ కోటివీరయ్య

శిష్యకోటికి ‘జీవనరేఖ’ కోటివీరయ్య

June 2, 2023

(నేడు చల్లా కోటి వీరయ్యగారి వర్థంతి సందర్భంగా…) ప్రముఖ చిత్రకళా గురువు, అంకాల ఆర్ట్ అకాడమీకి పూర్వ కార్యదర్శి చల్లా కోటి వీరయ్యగారు 2022, జూన్ 2న ఉదయం భీమవరం లో కన్నుమూశారు. 91 వ సంవత్సరంలో అడుగిడిన కోటి వీరయ్యగారు గత నెల రోజులుగా అనారోగ్యంతో వున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె వున్నారు. సినీ…