జాతీయ స్థాయి చిత్రలేఖనం పోటీలు

కాసుల చిత్రకళ అకాడమీ మరియు సూరేపల్లి రాములమ్మ ఉమెన్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ బాల కార్మికుల వ్యతిరేక దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిత్రలేఖనం పోటీలు నిర్వహిస్తుంది.

అంశం: బాల కార్మికుల నిర్మూలన

~ సీనియర్ విభాగం (Seniors Group)~

  • 9 వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు

~ జూనియర్ విభాగం (Juniors Group)~

  • 4 వ తరగతి నుంచి 8 వ తరగతి విద్యార్థులు

సూచన :-
A4 సైజు లో ఏలాంటి కొట్టివేతలు లేకుండా చిత్రించి,
రంగులు స్పష్టంగా కనిపించేలాగా ఫోటో తీసీ కింది వాట్సప్ నంబరుకు పంపిచవలసిందిగా కోరుతున్నాము
WhatsApp no: 97003 34999
చిత్రాలు మాకు చేరవలసిన ఆఖరి తేది: 12/6/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap