తెలుగు సాహిత్యం ఉన్నంతకాలం ‘బాలి చిరంజీవి’

తెలుగు సాహిత్యం ఉన్నంతకాలం ‘బాలి చిరంజీవి’

April 23, 2023

(చిత్రకారులు, కార్టూనిస్టులు, రచయితల సమక్షంలో విజయవాడలో బాలి సంతాప సభ) ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సైతం వదులుకుని బొమ్మలు గీయడమే నా పని అని ఆత్మవిశ్వాసంతో చెప్పిన గొప్ప చిత్రకారుడు బాలి అన్నారు, కామ్రేడ్ జీఆర్కె-పోలవరపు సాంస్కృతిక సమితి అధ్యక్షులు గోళ్ళ నారాయణరావు అన్నారు. సుప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు, కార్టూనిస్టు, కథకుడు బాలి సంతాప సభ విజయవాడ, ఠాగూర్ స్మారక గ్రంథాలయంలో…