తానా ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ కార్టూన్ల పోటీ

తానా ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ కార్టూన్ల పోటీ

December 6, 2022

లక్ష రూపాయల బహుమతులతో పోటీల కరపత్రం ఆవిష్కరణ భాష ఒక జాతి జీవం అని నమ్ముతూ తెలుగు భాష దీప్తిని, తెలుగు కార్టూన్ కీర్తిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటేందుకు అంతర్జాతీయ కార్టూన్ల (వ్యంగ్యచిత్ర) పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) పూర్వపు అధ్యక్షులు, ప్రపంచ సాహిత్యవేదిక నిర్వాహకులు డా॥ ప్రసాద్ తోటకూర తెలియజేశారు. మంగళవారం ఉదయం విజయవాడ…